Naša rekuperácia ONLINE

Doporučujeme

“V zdravom dome zdravý vzduch©

Nič iné Vám kvalitu a zdravosť bývania neovplyvní v takej výraznej miere ako práve vetrací systém použitý vo Vašom dome...

Online zobrazenie parametrov

OBSAH SA PRIPRAVUJE...

 

 

 

 

 

 

 

Popis systému  v referenčnom dome

Referenčný systém je riešený centrálnou jednotkou HRUC-E 380. Riadenie je zabezpečené prostredníctvom plneprogramovateľnej týždennej FULL LCD riadiacej jednotky. Miesto realizácie je Stará Ľubovňa, mesto typické chladným podnebím vzdušne vzdialené 30km od Vysokých Tatier. Dom je vykurovaný nízkoteplotným podlahovým kúrením prostredníctvom kondenzačného kotla. V dome je osadený teplovodný krb spojený so 750l akumulačnou nádobou. K akumulačnej nádobe je pripojený solárny systém ohrevu TUV. Reálne prevádzkové náklady na vykurovanie domu a ohrev TÚV sú pri vypočítaní priemeru pod hodnotou 33Eur/mesiac (pripravujeme detailnú kalkuláciu na základe fakturácie dodávateľa). Pri projekcii domu boli využité zásady návrhu NED a PD. Vetrací systém je spustený v nepretržitej prevádzke od roku 2011. Inštalácia je napojená na realizované rozvody, prívody vzduchu sú umiestnené v podlahe, vyvedené vo všetkých obytných miestnostiach pod oknami a výustenia chránené hlinikovými mriežkami odolnými voči pošľapaniu. Odvod vzduchu riešený rúrami v podhľadoch stropov z kúpelní a kuchyne, na ústi osadené nastaviteľné anemostaty. V kuchyni je osadený cirkulačný digestor s tukovým a uhlíkovým filtrom, odsávacia vpusť je vzdialená cca 1m od výstupov digestora v zmysle všeobecných doporučení. Systém bol prvý krát spustený v roku 2011 a odvtedy beží nepretržite.

 

Z praktických informácií: Počas používania systému, sa filtre "vypýtajú" vymeniť po 4-5 mesiacoch, následne sú povysávané/vyfúkané a osadené späť, po ďalšom termíne na výmenu sa už robí fyzická výmena filtrov za nové kusy. Protimrazová ochrana je pozorovateľne aktívna pri vonkajšej teplote pod -10 stupňov celzia. Prakticky je vtedy na cca 5-10 minút aktivovaná protimrazová ochrana (modulovanie výkonu ventilátorov), po celý čas jednotka beží ďalej, iba na displeji signalizuje aktiváciu ochrany, cca po hodine, dvoch znova aktivácia na krátky čas. Najnižšia vonkajšia teplota nameraná v danom mieste počas používania systému bola -30,5 stupňov celzia, jednotka napriek extrémnym podmienkam, absencii zemného výmenníka tepla* a aj miernym obavám bežala korektne bez problémov s protimrazovými pauzami. Tieto extrémne mrazy pretrvávali vo februári 2012 takmer dva týždne, čoho dôsledkom bolo až zamrznutie a popraskanie časti verejných vodovodov v našom regióne. Napriek týmto extrémom celý systém fungoval bez akýchkoľvek problémov.

*v novembri 2013, po vyše dvoch rokoch bezproblémovej prevádzky bol k systému doplnený zemný výmenník tepla Aquacom, z dôvodu možnosti predvedenia systému s výmenníkom tepla pre našich zákazníkov. Zároveň boli do všetkých potrubí osadené nezávisle čidla na sledovanie teplôt kvôli online zobrazeniu parametrov na našu webstránku (pripravujeme ešte online zobrazenie ďalšej inštalácie prevádzkovanej štandartne,bez zemného výmenníka tepla)  

Čo sa množstva kondenzátu týka, je to cca 6 litrov za 24 hodín. Kondenzát je zvedený bežnou 1/2" hadicou do odpadu cez sifón. Z hľadiska akustického je jednotka na prvom (najpoužívanejšom) výkonovom stupni absolútne nepočuteľná, na druhom stupni je mierne počuteľná iba v miestnosti inštalácie, tretí stupeň (nárazové prevetrávanie) je počuteľný na odsávacích anemostatoch kvôli prúdeniu množstva vzduchu, v obytných miestnostiach na privádzacich mriežkach je prúdenie zaregistrovateľné v úplnom tichu (prívodov je viac, preto je tu nižšia rýchlosť prúdenia).

Fotografie a detaily systému nájdete v našej fotogalérií - všetky obrázky sú z nášho referenčného domu. Videá bežiaceho systému si viete pozrieť vo Videogalérií, vrátane zvuku, natočené bežnou technikou bez úpravy zvuku alebo obrazu v našom referenčnom dome.

 

odkazy: rekuperačná jednotka, vetranie, rekuperácia, rekuperačné vetranie, ventilácia, rekuperačné jednotky, vetracia jednotka, rekuperačná jednotka, rekuperácia, rekuperačná jednotka, centrálne vetranie s rekuperáciou, nútené vetranie, rekuperačná jendotka, rekuperácia, rekuperačka, vetracia centrála, rekuperácia

Aktuálne v akcii


NÁVRH SYSTÉMU ZDARMA - návrh vhodného systému, funkčnný náčrt a nacenenie potrebných komponentov zdarma!

AQUACOMPLUS SET PRICE - špeciálna zľava na systém zemného výmenníka pre existujúceho zákazníka alebo pri odbere spolu s centrálou HRUC-E.

ActiveCarbon Filter - set protizápachových filtrov pre každú predanú centrálu HRUC zdarma.

AQUACOM I. riadiaca jednotka - staviate vlastný systém zemného výmenníka?

S5 Box

Register

Google+