Referencie

Doporučujeme

“V zdravom dome zdravý vzduch©

Nič iné Vám kvalitu a zdravosť bývania neovplyvní v takej výraznej miere ako práve vetrací systém použitý vo Vašom dome...

Referencie


Systémy COMAIR sú momentálne bohato zastúpené po celom Slovensku. Najlepšou referenciou je pre nás spokojný zákazník. Nižšie Vám popíšeme systém v našom referenčnom dome, ktorý môžete vidieť v našej fotogalérií prípadne aj počuť v našej videogalérií. A ak to nestačí, môžete prísť a vidieť a počuť ho na živo - teda presnejšie povedané nepočuť ho. Následne pripájame nejaké zaujímavé inštalácie a mapku lokalizácie zinštalovaných systémov po celom Slovensku.

 


Referenčný dom

Referenčný systém je riešený centrálnou jednotkou HRUC-E 380. Riadenie je zabezpečené prostredníctvom plneprogramovateľnej týždennej FULL LCD riadiacej jednotky. Tento systém je spustený v nepretržitej prevádzke od roku 2011. Inštalácia je napojená na realizované rozvody, prívody vzduchu sú umiestnené v podlahe, vyvedené vo všetkých obytných miestnostiach pod oknami a výustenia chránené hlinikovými mriežkami odolnými voči pošľapaniu. Odvod vzduchu riešený rúrami v podhľadoch stropov z kúpelní a kuchyne, na ústi osadené nastaviteľné anemostaty. V kuchyni je osadený cirkulačný digestor s tukovým a uhlíkovým filtrom, odsávacia vpusť je vzdialená cca 1m od výstupov digestora v zmysle všeobecných doporučení. Systém bol prvý krát spustený v roku 2011 a odvtedy beží nepretržite.

 COMAIR riadiaca jednotka v referenčnom dome COMAIR výustka v pozadí digestora v referenčnom dome

Z praktických informácií: Počas používania systému, sa filtre "vypýtajú" vymeniť po 4-5 mesiacoch, následne sú povysávané/vyfúkané a osadené späť, po ďalšom termíne na výmenu sa už robí fyzická výmena filtrov za nové kusy. Protimrazová ochrana je pozorovateľne aktívna pri vonkajšej teplote pod -10 stupňov celzia. Prakticky je vtedy na cca 5-10 minút aktivovaná protimrazová ochrana (modulovanie výkonu ventilátorov), po celý čas jednotka beží ďalej, iba na displeji signalizuje aktiváciu ochrany, cca po hodine, dvoch znova aktivácia na krátky čas. Najnižšia vonkajšia teplota nameraná v danom mieste počas používania systému bola -30,5 stupňov celzia, jednotka napriek extrémnym podmienkam, absencii zemného výmenníka tepla* a aj miernym obavám bežala korektne bez problémov s protimrazovými pauzami. Tieto extrémne mrazy pretrvávali vo februári 2012 takmer dva týždne, čoho dôsledkom bolo až zamrznutie a popraskanie časti verejných vodovodov v našom regióne. Napriek týmto extrémom celý systém fungoval bez akýchkoľvek problémov.

*v novembri 2013, po vyše dvoch rokoch bezproblémovej prevádzky bol k systému doplnený zemný výmenník tepla Aquacom, z dôvodu možnosti predvedenia systému s výmenníkom tepla pre našich zákazníkov. Zároveň boli do všetkých potrubí osadené nezávisle čidla na sledovanie teplôt kvôli online zobrazeniu parametrov na našu webstránku (pripravujeme ešte online zobrazenie ďalšej inštalácie prevádzkovanej štandartne,bez zemného výmenníka tepla)  

Čo sa množstva kondenzátu týka, je to cca 6 litrov za 24 hodín. Kondenzát je zvedený bežnou 1/2" hadicou do odpadu cez sifón. Z hľadiska akustického je jednotka na prvom (najpoužívanejšom) výkonovom stupni absolútne nepočuteľná, na druhom stupni je mierne počuteľná iba v miestnosti inštalácie, tretí stupeň (nárazové prevetrávanie) je počuteľný na odsávacích anemostatoch kvôli prúdeniu množstva vzduchu, v obytných miestnostiach na privádzacich mriežkach je prúdenie zaregistrovateľné v úplnom tichu (prívodov je viac, preto je tu nižšia rýchlosť prúdenia).

COMAIR, výber z referenčného domu COMAIR, výber z referenčného domu 

COMAIR staršie riešenie výustiek v podlahe obývacieho priestore (z roku 2009) COMAIR výustky na ľavej strane dennej zóny v prízemí domu

Videá systému bežiaceho v referenčnom dome si viete pozrieť vo Videogalérií, vrátane zvuku.

 


Zaujímavé referencie COMAIR

Systémy COMAIR sú zinštalované na mnohých miestach po celom Slovensku. Ale čo sa týka výnimočnejších inštalácií, jedna veľmi zaujímavá beží v historickom Hoteli Hviezdoslav v Kežmarku. Jedná sa okrem iného o dva zariadenia AQUACOMPLUS využívané na dochladzovanie vzduchu do hosťovských izieb. Celá inštalácia bola kompletne postavená na rozvode COMAIR Uniflexplus kde sa dokonale využili jeho flexibilné (malá výška rozvodu, rôzne možnosti vyústení) aj užitkové (zvukoizolačné, nepresluchové) vlastnosti. Základom systému vetrania hotela sú viaceré centrály HRUC-E 520 s automatickým riadením. Vzhľadom na to, že sa jednalo o výnimočnú historickú budovu na námestí v Kežmarku, návrh systému, realizácia a inštalácia boli špeciálne náročné. Výsledkom je vizuálne dokonalé prostredie s úplne ukrytou inštaláciou, rozvodmi a zariadeniami pred očami hotelových hostí napriek mnohým komplikáciam pri realizácií (historické klenby, hrubé kamenné múry). Návštevu uvedeného hotela Hviezdoslav Vám môžeme iba doporučiť - jedná sa o výnimočne vydarené dielo, nielen z pohľadu kvality vzduchu a výborných služieb...

Nadštandartný rodinný dom Bratislava. Zariadenie AQUACOMPLUS osadené do systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku tu má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne nepocíti, aj keď efekt je rovnako výrazný. V lete pri ohrievaní vonkajšieho vzduchu dokáže Aquacomplus udržať v dome prijateľnú teplotu - v praxi napríklad inštalácia v Bratislave, v kombinácií s centrálou HRUC-E 380 sa teplota interiéru v prípade aktívneho AQUACOMPLUS nedostala počas celého leta nad hodnotu 22,6°C. V prípade deaktivácie systému teplota postupne stúpla až na 26°C. V prípade vonkajšej teploty 30,4°C je do interiéru privádzaný vzduch o teplote 20,2°C. Toto všetko pri minimálnej spotrebe elektrickej energie (iba 8W základný režim). V zemi sú uložené PE potrubia priemeru 40mm. Uvedené teploty boli merané bežným teplomerom, bez kalibrácie.

 


Dodávky technológie COMAIR

Prakticky máme na starosti celé Slovensko a momentálne aj Českú republiku. Disponujeme vlastným skladom a dopravou, vieme zabezpečiť nielen predaj zariadení, ale aj dopravu na miesto, prípadne konzultácie s našim technikom na mieste inštalácie. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis podľa potreby. Ďalšou službou je možnosť zapožičania technických zariadení ako merač kvality ovzdušia (COppm), profesionálna plnička na zemné výmenníky tepla, rezacie nože na potrubia, snímače vlhkosti a podobne.  

Pre prehľadnú informáciu zobrazujeme na mapke kde všade bežia nami dodané systémy COMAIR (značka znamená jeden a viac systémov Comair).

 

 

Telefónny / emailový kontakt na jednotlivých investorov poskytneme na požiadanie po ich súhlase. Možnosť obhliadky garantujeme iba u nášho referenčného objektu, ostatné uvedené objekty sú vo vlastníctve súkromných investorov a prípadná možnosť obhliadky preto nieje garantovaná.

 

 

odkazy: rekuperačná jednotka, vetranie, rekuperácia, rekuperačné vetranie, ventilácia, rekuperačné jednotky, vetracia jednotka, rekuperačná jednotka, rekuperácia, rekuperačná jednotka, centrálne vetranie s rekuperáciou, nútené vetranie, rekuperačná jendotka, rekuperácia, rekuperačka, vetracia centrála, rekuperácia

Aktuálne v akcii


NÁVRH SYSTÉMU ZDARMA - návrh vhodného systému, funkčnný náčrt a nacenenie potrebných komponentov zdarma!

AQUACOMPLUS SET PRICE - špeciálna zľava na systém zemného výmenníka pre existujúceho zákazníka alebo pri odbere spolu s centrálou HRUC-E.

ActiveCarbon Filter - set protizápachových filtrov pre každú predanú centrálu HRUC zdarma.

AQUACOM I. riadiaca jednotka - staviate vlastný systém zemného výmenníka?

Z našich publikácií

 

 

WEB LINK V QR PODOBE:

 

Stačí načítať a uložiť pomocou mobilného telefónu

 

S5 Box

Register

Google+