fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Potreba zaoberať sa riadeným vetraním prišla ruka v ruke s inováciami v oblasti stavebných materiálov a postupov výstavby.
Kvôli energetickej úspornosti sa dbá na čo najmenší počet tepelných mostov a čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby, čím sa v objekte zároveň obmedzí výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená práve netesnosťou stavby – nepriliehajúce okná, dominantná pec s otvoreným komínom sú modernej výstavbe odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti je potrebné začať „riadiť“. Dobrou správou však je, že „riadením“ týchto procesov získame oveľa viac ako je príjemný pocit po vyvetraní.

Ak sa opýtame, čo konkrétne je systém riadeného vetrania odpoveďou je: vetracie zariadenie pozostávajúce z vetracej centrály a vzduchovodných potrubí, ktoré zabezpečuje nepretržitý prívod čerstvého vzduchu do nehnuteľnosti s dôrazom na zdravotné a energetické hľadisko. Zdravotné hľadisko je opatrené nielen certifikovanými materiálmi, z ktorých je celý koncept zhotovený ale predovšetkým samotným nepretržitým prívodom čerstvého vzduchu a znižovaním hladiny CO2 v priestore a filtráciou, ktorá účinne zbavuje privádzaný vzduch nežiaducich drobných prachových častíc.


RIADENÉ VETRANIE NIE JE LEN O VETRANÍ

Malátnosť, závraty, pocity ťažkého vzduchu, zhoršená schopnosť sústrediť sa – aj to sú príznaky zvýšenej hladiny CO2 (oxidu uhličitého) v miestnosti, ku ktorej dochádza pri nedostatočnom prívode čerstvého vzduchu. Tieto príznaky patria medzi najznámejšie, ktoré sformulovala Svetová Zdravotnícka organizácia ako Syndróm nezdravých budov (SBS). V súčasnosti „nezdravé budovy“ tvoria viac než 30% celkovej výstavby. Kritériami, ktoré dokážu budovu označiť za nezdravú sú najmä chyby v symbióze vykurovania, klimatizácie a vetrania. Samotné vetranie má okrem dostatočného prívodu čerstvého vzduchu zabezpečiť aj jeho kvalitu, očistenie od drobných prachových častíc, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom prostredí a vo výraznej miere sa podieľajú na rozvoji akútnych i chronických respiračných ochorení.

Pri predpoklade vývoja vonkajšieho prostredia je možnosť filtrácie privádzaného vzduchu jedným z najväčších prínosov pre zdravie a komfort bývania. Drobné prachové častice (smog, pele, metalurgický prach, popolček,...) výrazne zhoršujú podmienky pre zachovanie zdravia.
Pri zodpovednom výbere kvalitného vetracieho systému dokážeme minimalizovať príznaky syndrómu nezdravých budov, neustále privádzať do objektu čerstvý vzduch zbavený škodlivých častíc, privádzať ho už v optimálnej teplote bez pocitu chladu či prievanu a zároveň dosiahnuť úsporu 90% energie, ktorú by sme stratili pri vetraní oknami a opätovnom ohrievaní/chladení vzduchu na interiérovú teplotu.

Nehnuteľnosť je projektovaná s predpokladom dlhodobej existencie. V rámci tohto časového horizontu dokážeme jej hodnotu stabilizovať iba v prípade, že pri projekte predvídavo zapracujeme aj predpokladané požiadavky prichádzajúce s vývojom vonkajšieho prostredia, na ktoré máme ako jednotlivec minimálny dosah. Prioritou je čo najväčšia snaha o zachovanie zdraviu vyhovujúcich a prospešných podmienok v interiéri, komfort pri bývaní a snaha o čo najmenšiu ekologickú záťaž.


Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk