Realizácia zemného výmenníka

Doporučujeme

“V zdravom dome zdravý vzduch©

Nič iné Vám kvalitu a zdravosť bývania neovplyvní v takej výraznej miere ako práve vetrací systém použitý vo Vašom dome...

Realizácia zemného výmenníka

Realizácia zemného výmenníka tepla sa spravidla delí na dve fázy:

- realizácia pokládky PE potrubie do zeme

- osadenie a pripojenie samotného zariadenia Aquacomplus

Popis realizácie preto popíšeme v týchto dvoch fázach.

 

Realizácia pokládky PE potrubia do zeme

Potrubie sa ukladá do minimálnej hĺbky 130cm. To je podmienené tým, že zemina má v danej hĺbke už takmer konštantnú teplotu počas celého roka, čo sa využíva na zimný predohrev a letné chladenie vzduchu. Podľa možností doporučujeme do zeme osádzať PE potrubie priemeru 40mm. Platí jednoduché pravidlo, minimálna dĺžka zemnej sľučky 100m, v prípade systémov s výkonom nad 400m3 doporučujeme dĺžku 200m. Samozrejme aj k menej výkonnému systému môžete pripojiť sľučku s väčšou dĺžkou, nič tým nepokazíte - výmenník sa nebude tak ľahko "unavovať" a "vyčerpávať".

Oba konce potrubia treba vyviesť do miestnosti kde bude umiestnená centrála zemného výmenníka. Na pripojenie do výmenníka sa používa potrubie PE25, to znamená, že sa potrubie PE40 zredukuje na priemer 25mm, toto je možné urobiť dostupnými redukciami.

Doporučenia:

- zemná sľučka sa doporučuje urobiť podľa možností bez spojov respektíve s minimom spojok kvôli zníženiu rizika netesného spoja

- dbať na osadenie tak, aby nedošlo k zalomeniu PE potrubia

- v prípade nutnosti vyvedenia potrubí do priestoru domu po fasáde respektíve v zamrzajúcej hĺbke, je nutné potrubia kvalitne zaizolovať

- v prípade použitia spojok/kolien doporučujeme otestovať potrubie natlakovaním ešte pred vykonaním zásypu

 

Osadenie a pripojenie samotného zariadenia Aquacomplus

Zariadenie sa fyzicky zapája do trasy prívádzaného vonkajšieho vzduchu k rekuperačnej centrále. Osádza sa zavesením na stenu pomocou priloženej montážnej konzoly. Aquacomplus je možné otáčať o 180 stupňov voči stene, podľa vhodného použitia výstupov.

Nastavenie a naplnenie zariadenia vykonávajte podľa k zariadeniu priloženej inštrukcie.  

Potrebné objemy kvapalín preplnenie a možnosti použitia potrubí:

 

odkazy: rekuperačná jednotka, vetranie, rekuperácia, rekuperačné vetranie, ventilácia, rekuperačné jednotky, vetracia jednotka, rekuperačná jednotka, rekuperácia, rekuperačná jednotka, centrálne vetranie s rekuperáciou, nútené vetranie, rekuperačná jendotka, rekuperácia, rekuperačka, vetracia centrála, rekuperácia

Aktuálne v akcii


NÁVRH SYSTÉMU ZDARMA - návrh vhodného systému, funkčnný náčrt a nacenenie potrebných komponentov zdarma!

AQUACOMPLUS SET PRICE - špeciálna zľava na systém zemného výmenníka pre existujúceho zákazníka alebo pri odbere spolu s centrálou HRUC-E.

ActiveCarbon Filter - set protizápachových filtrov pre každú predanú centrálu HRUC zdarma.

AQUACOM I. riadiaca jednotka - staviate vlastný systém zemného výmenníka?

Z našich publikácií

 

 

WEB LINK V QR PODOBE:

 

Stačí načítať a uložiť pomocou mobilného telefónu

 

S5 Box

Register

Google+