fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    

Návrh

Návrh vetrania s rekuperáciou s funkčným plánom realizácie zdarma
Poradenstvo a návrh systému vetrania s rekuperáciou na základe 14-ročných skúseností obsahujúci realizačný návod vrátane funkčného plánu rozmiestnenia jednotlivých komponentov. Optimálny výber zariadenia presne podľa potrieb priestoru a jeho využívania. rekuperácia rekuperaciaNávrh rekuperácie

Realizácia

Svojpomocná montáž rekuperácie alebo realizácia na kľúč?
Prispôsobenie montáže potrebám klienta - kompletná realizácia na kľúč prostredníctvom profesionálneho tímu, čiastočná asistencia, pri ktorej si klient vyberie fázy realizované našim tímom alebo montáž vo vlastnej réžii klienta s úplnou technickou podporou, dovozom a zapožičaním vŕtacích technológií. Dozvedieť sa viac

Referencie

Naplnila rekuperácia očakávania klientov?
Miera uspokojenia očakávaní a potrieb klientov je pre nás absolútnou prioritou. Zrealizovali sme viac než 380 vetracích systémov, ročne uložíme viac než 20 kilometrov potrubí a osadíme viac než 1000 aero vyústení. Aj pri tomto množstve je miera reklamácií stabilne pod úrovňou 1 %. Kvalitu našich služieb potvrdzuje aj získanie certifikátu manažérstva kvality ISO 9001. V rámci služby SERVIS+ poskytujeme možnosť rozšírenej záruky.Prečítať referencie

OBJEDNÁVKA FILTROV ONLINE

Objednajte si náhradné filtre pohodlne.
Šetríme Váš čas a ponúkame možnosť nastaviť pravidelný interval zasielania filtrov aj bez opätovnej objednávky.
Objednať

VYHOTOVENIE CENOVEJ PONUKY ZDARMA

V prípade záujmu o predbežnú cenu systému vetrania s rekuperáciou  pre konkrétnu nehnuteľnosť je potrebné zaslať nám jej pôdorys s rozmermi a Vašou predstavou.
Dozvedieť sa viac

SPOZNAJTE VETRANIE S REKUPERÁCIOU

Využite možnosť vidieť  počuť systém riadeného vetrania s rekuperáciou  priamo v prevádzke a položiť akékoľvek otázky priamo pri obhliadke v referenčnom dome.
Dohodnúť obhliadku

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH ®

Komfortné, kvalitné a zdravé centrálne vetranie s rekuperáciou u vás doma
  • Certifikované vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (rekuperáciou) dostupné v 3 modeloch
  •  Protiprúdový výmenník tepla s účinnosťou rekuperácie vyššou než 90 % vo všetkých výkonnostných režimoch, automatický 100 % by-pass
  • Ovládanie s možnosťou pripojenia na inteligentnú elektroinštaláciu budovy, alebo kompletné ovládanie prostredníctvom rôznych verzií ovládačov s možnosťou plnej automatizácie optimálnych nastavení
  • Úplná kompatibilita a maximálna efektivita s certifikovaným potrubný zvlhčovačom HigroPlus+, HOMevap a zemným glykolovým výmenníkom tepla AquaCom+
  • Inovatívny systém ventilačných rozvodov umožňujúci skrytú realizáciu  vrátane úplného zaliatia v rámci stavebného materiálu s garanciou tesnosti spojov podľa podľa normy EN12237, EN1507 alebo definície LUKA
  • Spájanie všetkých elementov na “KLIK”, certifikované antistatické a antibakteriálne vlastnosti, na výrobu sa nepoužívajú žiadne recyklované suroviny, úplná absencia kovových častí v celom systéme

Potrebujete ďalšie informácie o vetraní s rekuperáciou?

Neváhajte a kontaktujte nás telefonicky prostredníctvom čísla prvého kontaktu,
využite možnosť objednať sa na obhliadku vetracieho systému s rekuperáciou,
prečítajte si publikované články o riadenom vetraní,
alebo si stiahnite príručku ako vybrať správnu rekuperáciu pre rodinný dom.
Stiahnuť príručku

Kontakty
Okrem komfortu a úspory energií je filtrácia vzduchu čoraz silnejším prvkom, ktorý ľudia považujú za nevyhnutnosť pri verejnej i súkromnej výstavbe. Verejné budovy inštalujú vetracie zariadenia z dôvodu platných legislatívnych noriem, ktoré konkrétne stanovujú merateľné hodnoty vnútorného prostredia podľa účelu budovy, počtu osôb a iných atribútov. Súkromná výstavba sa zatiaľ riadi pravidlami a odporúčaniami, legislatíva však konkrétne upravuje parametre spotreby energií a celkovej efektivity a šetrnosti, no samotné rozhodnutie o inštalácii vetracieho systému sa zakladá predovšetkým na preferencii a požiadavkách klientov.


Je nevyhnutné vzduch pri vetraní filtrovať?
Dôvodom vyššie legislatívnych opatrení nie je iba trend znižovania energetickej náročnosti budov, ale aj citeľne zhoršená kvalita vonkajšieho ovzdušia, ktorú sa EÚ rôznymi krokmi – napr. zateplením a teda obmedzením potreby nadmerného vykurovania, snaží plošne zlepšiť a znižovať tak zdravotné riziká, ktoré hrozia pri pobyte v znečistenom ovzduší.
Toto zhoršenie kvality ovzdušia sa týka najmä chladných mesiacov v roku, kedy ovzdušie nie je zaťažené iba priemyslom ale predovšetkým dymom, ktorý vzniká vykurovaním budov tuhým palivom. Týmto spôsobom sa stierajú rozdiely medzi bývaním v centre rušného mesta a bývaním na vidieku, či na predmestí – preto aj ľudia obývajúci „zdravšie“ či menej znečistené lokality tak pociťujú diskomfort spojený so zvýšeným výskytom drobných prachových častíc rovnako, ako obyvatelia priemyselnejšie osídlených zón.

Áno, vzduch pri privádzaní do interiéru je potrebné filtrovať. Dôvodom je prosté vysvetlenie – vetranie oknami nám privádza do interiéru už znečistený vzduch zvonka, filtráciou dokážeme odstrániť značné množstvo nevyhovujúcich, škodlivých častíc. Pri pobyte v interiéri, ktorý tvorí väčšinu času tak dokážeme vnútorné prostredie urobiť zdravším.


Čo sú to drobné častice?

Je nevyhnutné uviesť, že podstata filtrácie prebieha ako proces neviditeľný ľudskému oku. Častice, ktoré spôsobujú závažné zdravotné problémy sú označované podľa ich veľkosti a závažnosť ich výskytu závisí od ich koncentrácie na meter kubický. Medzi tieto častice patria napr. sadze, prach, popolček, cigaretový dym, pele, spóry, metalurgický prach, priemyselné výpary. Obzvlášť známy je termín smog – zmes škodlivín dymu a hmly, ktorý je akútnym problémom.

Tieto častice majú akútne i chronické účinky na zdravie. Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môžu vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc  a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu, nakoľko podráždená sliznica má značne spomalenú regeneračnú a čistiacu schopnosť. Zvýšená miera výskytu týchto častíc v ovzduší je sprevádzaná výstrahami hydrometeorologického ústavu, ktorý odporúča obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí a vetranie obytných miestností.

Účinná filtrácia v systéme vetrania dokáže prítomnosť týchto častíc vo vnútornom prostredí výrazne obmedziť. Filtrácia odstraňuje nielen hrubé, voľným okom viditeľné prachové častice  ale dokáže si účinne poradiť aj s drobnými časticami, trieda filtrov F7 má filtračnú účinnosť až 96% pri veľkosti častíc 2 mikróny. Vzduch privádzaný do obydlia tak dokáže dôkladne zbaviť peľov, prachu, spalín či popolčeka (v prípade uhlíkových filtrov aj zápachu).

Je dôležité povedať, že EÚ si problematiku klesajúcej kvality ovzdušia uvedomuje a vypracovala viaceré štúdie, ktoré potvrdili výrazné negatívne účinky vonkajšieho prostredia na kvalitu zdravia. Podľa najnovších štatistických údajov zomrie na Slovensku ročne 5800 ľudí na zdravotné komplikácie spôsobené chronickými účinkami pobytu v prostredí so zvýšeným výskytom prachových častíc.
V prípade, že je v rizikových obdobiach či oblastiach ventilácia/vetranie prevádzané bez filtrácie sa „pobytom v nevhodnom prostredí“ stáva aj pobyt v interiéroch, kde väčšina z nás strávi 2/3 dňa.
bla4

Certifikácia

Zdravotná nezávadnosť podľa EN. Patentované KLIK spojenia LUKA, trieda tesnosti D. 

SERVIS+

Možnosť rozšírenia záručnej lehoty až na 5 rokov s programom pravidelnej kontroly zariadenia.

Partneri

  Naše zariadenia si majú miesto aj v portfóliu stavebných spoločností, či projektantov.

Cenník

Stiahnite si aktuálny cenník všetkých komponentov a príslušenstva.

Články

Rozvinuli sme aj publikačnú činnosť, či spolupracovali na tvorbe odborných článkov.

Galéria

  Fotky realizácií a 3D model celého systému v priereze stavby.

Tím COMAIR Slovensko

Zákazníkom svoju pozornosť denne venujú
Ing. Rastislav Petrus Konateľ spoločnosti  petrus@comair.sk
Tel.: +421 907 911 565
Bc. Lenka Petrusová Administratívainfo@comair.sk
Tel.: +421 915 919 862
Mgr. Mária Dubjelová Obchod a rozpočty
office@comair.sk
Tel.: +421 905 401 344

Adrián FiľkoTechnik realizácietechnik@comair.sk
Tel.: +421 915 710 914
Martin Jurák  Technik realizácietechnik@comair.sk
Tel.: +421 905 515 840
Martina Vajdová Petrusová Marketingmarketing@comair.sk
Tel.: +421 948 203 261

Líder v inováciách


Firma COMAIR (založená v roku 1970) je popredným holandským producentom ventilačných zariadení určených na vetranie. V Holandsku má využívanie obnoviteľných zdrojov energie dlhodobú históriu, aj preto je jedným zo symbolov krajiny veterný mlyn.
Vďaka 40-ročným skúsenostiam sa spoločnosti podarilo vytvoriť vetrací koncept s rekuperáciou energie, ktorý je technicky vyspelý, výkonný, efektívny a vyznačuje sa dlhodobou, spoľahlivou prevádzkou bez porúch a poklesov efektivity.
Spoločnosť priniesla na trh nadčasové riešenia ventilácie, inovatívne ventilačné rozvody Uniflexplus+, FLX a Isocomplus+, ktoré sa vyznačujú elimináciou rizík montážneho pochybenia a úplnou absenciou rizík spojených s používaním hliníkových potrubí. Ich inštalácia je jednoduchá a nie je potrebná dodatočná izolácia, či použitie ďalších komponentov na spájanie, čo umožňuje aj čistenie.
Okrem konceptu riadenej ventilácie spoločnosť vyvinula aj prídavné zariadenia, ktoré maximalizujú výkon a užívateľský komfort samotného systému vetrania – zemný výmenník tepla na glykolovej báze a inteligentný zvlhčovač vzduchu zabudovaný priamo v potrubí.

Sídlo firmy COMAIR  COMAIR produkty

V ponuke je široká škála vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla, pre byty a domy COMAIR HRUC-E, Flat a HRUC Plus. Do väčších objektov sú k dispozícií systémy s prietokmi vzduchu 2000 m3/h. Ponuku dopĺňajú centrálne ventilačné systémy s tepelným čerpadlom Comair HP, zemné výmenníky tepla s inovatívnou technológiou AQUACOM, kvalitné ventilátory a ďalšie potrebné príslušenstvo vrátane zvlhčovania, chladenia a pokročilej filtrácie.

Na Slovensku sme zodpovední za distribúciu, predaj a servis výrobkov COMAIR.

Často kladené otázky o rekuperácii

Prečo by som mal zvážiť inštaláciu vetracieho systému s rekuperáciou, je inštalácia nevyhnutná?

Odpoveď:Prvým dôležitým faktorom, ktorý je nevyhnutné si uvedomiť je, že vnútorná klíma domu má najvýraznejší si vplyv na zdravosť a i pocitový komfort daného prostredia. Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, tie sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní. Príjemnú a zdravú kvalitu ovzdušia zabezpečíme iba pravidelným prívodom čerstvého vzduchu. Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu až úplnú vzduchotesnosť stavby. Druhotným benefitom je výrazná úspora energií, o ktoré sa inak pripravíme klasickým vetraním a teda aj lepší výsledok na energetickom certifikáte budovy. Riadené vetranie má však svoje opodstatnenie aj v historických budovách, práve kvôli výraznému zlepšeniu údržby a hodnoty nehnuteľnosti.

Môžem mať nainštalovaný vetrací systém s rekuperáciou a zároveň do domu umiestniť kachľovú pec alebo krb?

Odpoveď: Samozrejme, systém riadeného vetrania Comair je kompatibilný so všetkými spôsobmi vykurovania nehnuteľností i stavebnými materiálmi. Konkrétne v prípade inštalácie krbu alebo akumulačnej pece je nutné riešiť prívod vzduchu na spaľovanie z exteriéru. Kvalitný krbový majster Vám doporučí iba takéto riešenie, pretože prívod vzduchu z interiéru nie je bezpečný. Zároveň je tu možnosť nadefinovania mierneho pretlaku na 3. výkonovom stupni vetracej jednotky kvôli lepšiemu rozpaľovaniu ohňa v krbe.

Akú spotrebu elektrickej energie má vetrací systém s rekuperáciou, koľko energie ušetrím oproti klasickému vetraniu?

Odpoveď: Centrály Comair majú na I., najčastejšie využívanom, výkonovom stupni spotrebu 13W. To pri celoročnej nepretržitej prevádzke zodpovedá nákladom na elektrickú energiu vo výške približne 30€/rok. Tieto hodnoty dosahujeme využitím špičkových jednosmerných motorov a premyslenému riadeniu výkonu. Objektívne je ťažko zodpovedať presnú hodnotu úspory oproti vetraniu oknami, pretože každý užívateľ je zvyknutý vetrať v inom časovom intervale, avšak pri zohľadnení požiadavok hygienických noriem sa v objektoch na bývanie vetraním stráca približne 40% energie na vykurovanie. Subjektívne je práve toto orientačná hodnota na výpočet návratnosti systému.

Potrebujem k systému riadeného vetrania s rekuperáciou zemný výmenník tepla alebo predohrev vzduchu?

Odpoveď: Nie, nie je to potrebné. Vzhľadom na vysoko účinný systém rekuperácie tepla jednotka Comair nepodmieňuje komfortné fungovanie v chladnom období  inštaláciou  zemného výmenníka tepla ani ohrevnej špirály. Referenčný systém máme v nepretržitej prevádzke vo výrazne chladnom podtatranskom regióne už päť rokov, dokážeme teda potvrdiť, že aj bez predohrevu alebo výmenníka funguje bez zamŕzania či akéhokoľvek obmedzenia prevádzky.
Zemný výmenník máme vo svojom portfóliu a jeho inštaláciu určite doporučujeme. Jeho hlavným prínosom je výrazné zlepšenie efektivity systému v zime a prínos v podobe "najzdravšej" možnej formy klimatizácie v letnom období. Koeficient získavania energie nášho zemného výmenníka je až 1:200, pri spotrebe 8W elektrickej energie.

Prečo by som mal uprednostniť systém ventilačných rozvodov Uniflex+ pred kovovými rozvodmi?

Odpoveď: Je dôležité si uvedomiť, že koncept vzduchových rozvodov Uniflexplus bol vyvinutý špeciálne pre obytné priestory - z čoho plynie, že jeho tvorba prebiehala so silným dôrazom na absolútnu tichosť, maximálnu elimináciu možnosti vzniku presluchov medzi miestnosťami a pazvukov z rozvodov, či prúdenia vzduchu. Zároveň je certifikovaný na úplnú zdravotnú nezávadnosť materiálov a má vnútornú vrstvu s antibakteriálnymi a antistatickými vlastnosťami. Všetky prvky sú aerodynamicky tvarované za účelom eliminácie hluku a optimalizácie prúdenia bez narážania na akékoľvek hrany. Je nevyhnutné si uvedomiť, že systém vetrania a jeho jednotlivé komponenty vyberáme aj na základe životnosti, ktorá by mala byť v rovnakom časovom horizonte ako je životnosť samotnej stavby. Prípadné opravy zaliatych či zakrytých potrubí mnohonásobne prevyšujú cenový rozdiel pri nákupe. Technické detaily, ako je garantovaná tesnosť spojov je patentovaným systémom „KLIK“ spojov s gumo-penovým tesnením, čím vzniká mechanický zaistený pevný spoj bez nutnosti použiť akékoľvek ďalšie spájacie komponenty zvyšujúce riziko poškodenia, sú veľmi hodnotnými ukazovateľmi kvality celého konceptu. Zároveň je absolútnym vylúčením kovových prvkov garantovaná neprítomnosť korózie v rozvode aj po mnohých rokoch, čím predchádzame riziku poškodenia, prežívania baktérií a zachytávania sa nečistôt.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk